Výrobky PETERS splňují normu IEC 60664-3 pro vysokonapěťové izolace

31.03.2021 09:15

Konformní povlaky společnosti Peters splňují nejvyšší standardy, co se týká jejich izolačních vlastností. To platí nejen pro rodinu ochranných laků ELPEGUARD®, ale také pro nepájivé masky řady produktů ELPEPCB® ELPEMER®. Tohoto pozitivního výsledku bylo dosaženo během několika měsíců prováděných testů laboratoří UL (Underwriters Laboratories). Testovací postup byl proveden v souladu s normou IEC 60664-3. Tato norma se týká souladu veškeré izolace u zařízení se jmenovitým střídavým napětím do 1000V AC nebo stejnosměrným do 1500V DC, která jsou připojena k nízkonapěťovým sítím. IEC 60664-3 specifikuje podmínky, za kterých je možné snížit dimenzování vůlí a povrchových vzdáleností pro tuhá uspořádání, jako jsou desky s plošnými spoji nebo svorky součástek. „Tyto požadavky jsou mimo jiné v centru zájmu v oblasti bateriové technologie, a tedy také v oblasti e-mobility,“ uvádí Holger Leiner, projektový manažer oddělení aplikačních technologií společnosti Peters. Podle něj lze dosáhnout ochrany proti kontaminaci jakýmkoli typem zapouzdření, jako je lakování, odlévání nebo zalévání.

Norma IEC 60664-3 popisuje požadavky na dva typy ochrany:

Ochrana typu 1 zlepšuje podmínky mikroprostředí pro části umístěné pod vrstvou polymeru, zatímco u typu 2 je ochrana považována za pevnou izolaci.

Pro schválení typu 2 byly v laboratoři UL ve Fremontu v Kalifornii provedeny další testy: test poškrábání na jedné straně a test impulzního výdržného napětí na straně druhé. To umožňuje otestovat odolnost vůči vnějším mechanickým vlivům i odolnost povlaku proti přepětí.

Zkoušky provedené poskytovatelem zkušebních služeb UL potvrzují, že při použití produktů Peters na základě stanoveného standardního postupu je zajištěna komplexní izolace.

Pro celkovou strukturu umožňuje konformní povlak ELPEGUARD® DSL 1600 E-FLZ/75 v kombinaci s nepájivou maskou, jako je ELPEPCB® Elpemer® řady 2467, dosáhnout úrovně ochrany na horních mezích celkového systému.