Tepelně vodivá lepidla POLYTEC PT pro ruční aplikaci

30.09.2019 14:05

Tepelně vodivá lepidla upevňují komponenty k vytvoření trvalého mechanického spojení, zatímco zároveň umožňují přenos tepla z teplejší komponenty do chladnější. V mnoha případech je tedy tepelně vodivé spojování, zejména s epoxidy, alternativou k běžným procesům spojování, jako je pájení, svařování nebo mechanické připevňování.

Zpracování dvoukomponentních systémů se často v praxi stává výzvou. Musí být dodržován co nejpřesněji poměr míchání pryskyřice a tvrdidla, a obě složky je třeba pečlivě smíchat, aby se zajistilo správné vytvrzení materiálu.

Polytec PT přidal do své rozsáhlé řady tepelně vodivých lepidel tři produkty, které lze snadno aplikovat přímo z kartuše. Obě složky lepidla jsou již naplněny ve správném směšovacím poměru a jsou vytlačovány pomocí dávkovače. Pryskyřice a tužidlo se automaticky míchají v připojeném statickém mixéru.

Lepidla jsou dvousložková, keramicky plněná a tedy elektricky izolační, vytvrzují se při pokojové teplotě, případě teplem. Varianty se liší svou tepelnou vodivostí, teplotní odolností a mechanickými vlastnostmi.

Polytec TC 406 se vyznačuje zejména vysokou tepelnou vodivostí a mechanickou pevností.

Polytec TC 411 je flexibilní, tepelně vodivé lepidlo, které je schopné kompenzovat tepelně-mechanické namáhání a také dobře přilne k obtížně lepitelným plastovým povrchům.

Polytec  TC 422 má velmi dobrou přilnavost zejména na kovové povrchy a vysokou teplotní odolnost.