Peters je specialistou řízení tepla elektronických sestav

05.03.2021 16:24

Peters zdůrazňuje stále rostoucí význam řízení tepla elektronických sestav. Vyšší hustota komponent na DPS a použití high-tech součástek činí odvod tepla stále důležitější otázkou. Místní tepelné zatížení může překročit maximální přípustnost jednotlivých sestav. Rozhodující je nejen rychlý odvod tepla od místa původu (vysoce výkonná součástka), ale také tepelný odvod od celé sestavy.

PETERS nabízí řešení.

Materiály tepelného rozhraní

Aktivními chladicími prvky jsou tepelné trubky a ventilátory, pasivními chladicími mohou být měděné podložky. Použití kovových chladičů ale často vyžaduje úsilí, zvýšené náklady a nejistotu procesu. V případě, že tato chlazení nelze realizovat nebo pokud jsou vyžadovány další tepelně vodivé cesty, lze podle Petersových zkušeností doporučit tepelně vodivá média na bázi polymerů. Tato média se nazývají materiály tepelného rozhraní.

Kromě toku tepla je často také nutné zajistit elektrickou izolaci. To omezuje použití kovových materiálů. Aby bylo stále možné dosáhnout tepelné vodivosti, je nutné použít materiály s velkým množstvím tepelně vodivé keramiky.

Tištěné tepelně vodivé pasty, které jako chladiče odvádějí teplo na povrch nebo jako tepelné rozhraní vytvářejí dobrý přechod tepla na kovové chladiče, jsou potištěny v požadovaném tvaru na DPS.

Tento poměrně nákladově efektivní proces nabízí svobodu designu, rychlé změny rozvržení a jistotu procesu. Zaručují také vysokou elektrickou izolaci, ať už samostatně nebo v kombinaci.

Obrázek: Šedá část na desce plošných spojů zobrazuje natištěnou tepelně vodivou pastu v požadovaném rozložení na DPS, která jako chladič odvádí teplo na povrch. (obrázek: Peters)