Permanentně elastický ultra tenký kaučuk ELPEGUARD® UTC 1507 FLZ

13.08.2020 10:27

Výhoda konformního povlaku ELPEGUARD® UTC 1507 FLZ spočívá v jeho trvalé vysoké elasticitě i při nízkých teplotách. Je odolný termošokům a rozmezí pracovní teploty se pohybuje od -65 °C do +150 °C. Zvyšuje spolehlivost provozu elektroniky, a to i v korozivní plynné atmosféře nejvyššího stupně GX dle ANSI / ISA-71.04.Mezi další charakteristiky syntetických kaučuků patří nízká propustnost pro vodní páru a nízká absorpce vlhkosti, jakož i velmi dobré elektrické izolační vlastnosti, které jsou podobné vlastnostem silikonů.