Nová výzva ve výrobě desek plošných spojů: fotoiniciátor klasifikovaný SVHC

23.10.2020 08:46

Všechny fotocitlivé nepájivé masky obsahují ve své základní formulaci tzv. fotoiniciátory, sloužící k zahájení radikální polymerace pod expozicí UV zářením. Nejběžnější fotoiniciátory 907 a 369, používané na celém světě, byly v lednu 2020 překlasifikovány Evropskou agenturou pro chemické látky ECHA. Nyní jsou součástí seznamu kandidátů SVHC (látky vzbuzující mimořádné obavy).

Proces polymerizace, který se spouští během expozice nepájivé masky, není v této fázi zcela dokončen, v důsledku čehož je možné najít  materiál s takovými fotoiniciátory v sušicích a vytvrzovacích pecích. V některých případech krystalizují ve formě bílého prášku nebo jehliček, zatímco v jiných se hromadí v lapačích kondenzátu.

Nedávno Peters analyzoval, kolik fotoiniciátoru je ve skutečnosti vypouštěno z nepájivé masky. Výsledky a hodnocení toho, zda PCB podléhají označování v souladu s nařízením REACH 1907/2006 kvůli obsaženému fotoiniciátoru, najdete v Bílé knize „Výzva ve výrobě PCB: SVHC klasifikovaný fotoiniciátor typu 907“.

Výrobce, který kvůli aktuálnímu vydání SVHC čelí přechodu na novou nepájivou masku, může při výběru produktů z řady Elpemer® využít edice 733 - výkonné nejmodernější systémy bez fotoiniciátorů 369 a 907 (pro kontaktní expozici) nebo 766 (pro přímou expozici s LED nebo laserovými zdroji světla).