Elektronika a špičkové technologie

Energeticky úsporné, šetrné k životnímu prostředí a inovativní

Představením dvou nových konformních laků z rodiny ELPEGUARD® otevírá Lackwerke Peters dveře budoucnosti. Jeden produkt nastavuje nové standardy v oblasti vysokých teplot, zatímco druhý, založený na nejmodernější LED technologii je velice ekologickým řešením.

Obr. 1: Vedoucí laboratoře Lackwerke Peters Johannes Tekath u vysokonapěťové zkušební stanice s klimatickou skříní zakoupenou v polovině roku 2022. V současné době probíhá 1000 hodinový test. Foto: Peters

Pro ochranu high-tech elektroniky Peters navrhuje dva inovativní produkty z rodiny ELPEGUARD®. Syntetický kaučuk UTC 1507 FLZ i Twin-Cure® DSL 1602/400 FLZ představují průlomovou inovaci z laboratoře Lackwerke Peters. Jakkoli mohou být jejich aplikace odlišné, jejich společným jmenovatelem je, že budoucnost technologie lakování bude patřit jim a přinesou zákazníkům celou řadu výhod. Tímto způsobem Lackwerke Peters vzdává hold konformnímu světu laků, který je předmětem dynamicky se měnící vědy a představuje aspekty, jako je změna klimatu, šetření zdrojů výroby a šetrnost k životnímu prostředí.

Díky své teplotní odolnosti přes 150 °C uzavírá UTC 1507 FLZ mezeru mezi konvenčními a silikonovými konformními laky. „Tento lak má speciální vlastnosti ve vysokofrekvenčním rozsahu,“ říká vedoucí laboratoře Johannes Tekath.

Dielektrické vlastnosti stanovené při 70 GHz lze zvolit všude tam, kde hraje roli vysokofrekvenční záření a je důležitá vysoká integrita signálu. Konkrétně jsou na pořadu dne aplikace jako autonomní řízení nebo radarové senzory.

Nové možnosti ve vysokonapěťové technice

Konformní lak UTC 1507 FLZ byl testován v modernizované klimatické laboratoři Lackwerke Peters při vysokonapěťové zátěži. V rozsahu vysokého napětí, tj. až do 1250 voltů BIAS, nový systém měří izolační odpor (SIR = povrchový izolační odpor) laku za běžných klimatických podmínek, jako je 65° Celsia a 93 % relativní vlhkost. „Výsledky za těchto extrémních zátěžových podmínek jsou docela smysluplné. UTC 1507 FLZ vykazuje stejně dobré výsledky jako s obvykle používaným 100 V BIAS,“ říká Johannes Tekath.

Druhým prémiovým produktem společnosti Peters je ELPEGUARD® DSL 1602/400 FLZ. „Hovoříme zde o laku, kde lze k vytvrzování použít nejpokročilejší technologii UV LED,“ říká Johannes Tekath. Podle chemického inženýra je to rozhodující výhoda tohoto konformního laku vytvrzovaného LED.

Při vytvrzování tento produkt spotřebuje výrazně méně energie než běžná řada 1600 na bázi UV. „Stejně tak,“ říká 52 letý muž, „se tato řada osvědčila napříč průmyslovými odvětvími.“ Nicméně dodává, že DSL 1602/400 FLZ je pokročilejší, moderní a na budoucnost orientovaný produkt. „Budoucnost patří tomuto laku Twin-Cure® z hlediska rozmanitosti použití a vlastností,“ je přesvědčen Johannes Tekath.

Vzrušujícím trhem pro mladý produkt ELPEGUARD® z Kempenu je automobilový průmysl, a zde zejména oblasti elektromobility a průmyslových řídicích systémů.

Další výhodou laku DSL 1602/400 FLZ je, že vytvrzuje rychleji než běžné nátěry na bázi rozpouštědel. „To dělá konformní lak zajímavým pro průmyslové výrobní linky, které se spoléhají na velké množství,“ uvádí Johannes Tekath. Díky rychlému vytvrzení je potřeba mnohem méně skladovacího prostoru.

Kromě toho přispívá k ochraně životního prostředí, protože laky vytvrditelné UV zářením neobsahují rozpouštědla, a proto nezatěžují bilanci VOC ve výrobních zařízeních.

Jsme tak perfektně vybaveni pro budoucnost,“ zdůrazňuje vedoucí laboratoře Johannes Tekath, který si dobře uvědomuje, že požadavky na výkon konformních laků jsou stále náročnější. V této souvislosti si dáváme záležet na odvětvích, jako je e-mobilita , autonomní řízení a Průmysl 4.0 v automatizaci, kde se konformní laky ELPEGUARD® této nové generace budou pravděpodobně používat ve stále větší míře.


Nabízíme kvalitní prověřené materiály pro výrobu elektroniky od prvotřídních světových výrobců.
Díky více jak 25-letým zkušenostem jsme schopni Vám nabídnout odborné poradenství a servis v každé fázi naší spolupráce.
Naše skladové prostory v Brně umožňují vysokou flexibilitu v dodávkách zboží pro všechny regiony v ČR i na Slovensku.